top of page

Регресионна Терапия, Тибетски жречески практики, Кен Ко Баал

Image by Raimond Klavins

Регресионна Терапия

С помощта на регресионната терпаия преодоляваме страхове, фобии, неуспешна реализация, негативни поведенчески модели, неспособност за изграждане на хармонични отношения (в семейството, в обществото), психосоматични заболявания, прошка, панически атаки и други

Изясняваме всички въпроси, притеснения, възникнали съмнения и провеждаме сесията, която е с неопределена продължителност

Тибетски лечителски практики

Вибрационен масаж, енергийно зареждане, оздравителни настройки. 

Кен Ко Баал

Лечебен сеанс с помощта на древен тибетски метод. 

bottom of page