top of page

Fam Rei Reiki 

Рейки Фам Рей

Рейки е метод на лечение с помощта на Универсална Космическа Енергия, която се предава от Мастера на пациента чрез полагане на ръце. По този начин се постига активиране на  естествените лечебни процеси в тялото на пациента и се помага възстановяването на физическото и емоционалното благосъстояние.

Курсът Рейки Второ Ниво, включва:

 • принципите на Втора Степен Рейки;

 • принципите за въздействие на разстоянии;

 • отворените символи на Втора Степен (Чо Ку Рей, Сей Хе Ки, Хон Ша Зен Шо Нен) и използването им;

 • тайният символ на  Втора Степена и неговото използване;

 • усилени техники за самолечение и лечение на пациенти;

 • лечение на разстояние (3 основни техники): техника на фантома, техника Вуду, техника на коляното;

 • работа със ситуации: техника на тетрадката, техника на кутията;

 • техника за  дишане с Чо Ку Рей;

Рейки Фам Рей

Универсалната Космическа Енергия може да бъде линейна (Фам Рей), достъпна за всички още от първия ден на обучението, както и турбулентна (Та Рей), с която Мастерът работи на високите нива. Постигането на мастерство при работа с енергията Рейки позволява достигане на бързи и ефективни резултати.

Курсът Рейки Трето Ниво включва:

 • принципите на Трета Степен Рейки;

 • отворените символи на Трета Степен (Дай Коо Мио и Раку) и тяхното използване;

 • тайният символ на Трета Степен и неговото използване;

 • техника за Майсторско самолечение;

 • техника за Майсторско лечение;

 • техника за Майсторско лечение на разстояние;

 • техника за въздействие върху големи групи хора;

 • техника за активиране и хармонизиране на Сахасрара;

 • техника за Енергийна Хирургия;

 • техника за създаване на Рейки Артефакти.

Рейки Фам Рей

Рейки е проста и ефективна система за лечение. Тя е абсолютно безопасна и приложима към всички, без изключение: деца, възрастни хора, бременни, животни, растения. Мастерът не създава енергията сам, а се явява нейн посредник – между Първоизточника и клиента, нуждаещ се от помощ.

Курсът по Рейки Мастер Четвърто и Пето Ниво включва:

 • принципи на Четвърта Степен Рейки, таен символ и неговото използване;

 • лечебни практики за Муладхара (сексуални проблеми);

 • лечебни практики за Анахата (болести на сърцето и белите дробове).

 • принципи на Пета Степен Рейки и таен символ и неговото използване;

 • лечебни практики за Свадхистана (болести на жлъчностните пътища, черния дроб и дебелото черво);

 • лечебни практики за Вишудха (болести на гърлото);

 • практика за ораторско майсторство.

Курсът Рейки Първо Ниво включва лична инициация по оригиналната  двуканална система Фам Рей на Микао Усуи. С нея получавате таен символ за влизане в Рейки потоците. 

В курса ще научите:

 • Как да формирате силно и реализуемо намерение;

 • Как да прилагате техники за самолечение;

 • Как да лекувате пациенти.

Курсът по Рейки Мастер Шесто и Седмо Ниво включва:

 • принципи на Шеста Степен Рейки;

 • тайният символ ТАЛ ДОН и неговото използване;

 • лечебни практики за Манипура (болести на стомаха, панкреаса, далака, нарушения на енергийния обмен на организма);

 • лечебни практики за Аджна (дисфункция на съзнанието и поведението);

 • развитие на астралното зрение.

 • принципи на Седма Степен Рейки;

 • тайният символ ГИЗА ФАМ и неговото използване;

 • лечебни практики за Сахасрара (болести на нервната система);

 • развитие на телепатични способности;

 • премахване на телесни блокажи;

 • директно лекуване „чакрално клониране”.

bottom of page