top of page

Как работи енергията рейки и каква е ползата от нея

Енергията е винаги неутрална. Тя не може да бъде добра или лоша. Хората много често приписват на енергията качества, които тя не може да притежава. Всичко, което се влага в енергията е създадено от нас. Ако ние сме положително настроени, ако сме изпълнени с любов, щастие, то нашето тяло ще бъде здраво. Когато ситуацията е обратна- ако пазим обиди, скрита агресия, вечно сме недоволни или сърдити- тогава ще привлечем болести. От всички тежки и негативни мисли влияят влияние на движението на жизнената енергия в нашето тяло и създават енергийни блокажи. На свой ред, енергийните блокажи създават проблеми с енергийния обмен в нашите органи, жлези, тъкани и по този начин възникват различни физически заболявания. Много е важно какво мислим. Всички мисли влияят на нашето положение и рано или късно придобиват физическо измерение. Когато работим с енергията рейки, ние работим с енергията Фам Рей.

Когато говорим за еволюция и нашето истинско предназначение, ние имаме предвид търсенето на индивидуален път към нашата истина.

Рейки ни дава възможност да преминем през духовна трансформация-това е ментална алхимия. Менталната алхимия води до последователен и непрекъсен личностен ръст, който неминуемо води и до положителна промяна в живота на всеки човек. С помощта на рейки ние не само лекуваме, но можем да намерим хармония, душевен покой и щастие. Рейки отваря тази възможност.

Важно е да се отбележи, че Мастeрът не създава енергията, той е само нейн проводник, посредник между източника и клиента.

Рейки позволява на мастера и неговия пациент да преминат през духовна трансформация- ментална алхимия. Ментална алхимия води до последователен и непрекъсен личностен ръст, който неминуемо води и до положителна промяна в живота на всеки човек. С помощта на рейки ние не само лекуваме, но можем да намерим хармония, душевен покой и намираме щастие. Рейки отваря тази възможност.

Всеки рейкист заслужава уважение дори и само заради това, че променя света в положителна посока.
bottom of page