top of page

Рейки

Рейки е метод за лечение с помощта на Универсална Космическа Енергия на Астрала, която се предава от лечителя Мастер, посредством полагане на ръце.


Универвалната енергия може да бъде Фам Рей (линейна) или Та Рей (турбулентна). Мастерът се явява проводник на енергията, той не я създава.

Рейки е ефективна и безопасна система за лечение, подходяща за всички, включително при деца, бременни и възрастни хора. Енергията Рейки прониква в клетките на тялото и то се изпълва с жизнена енергия. Когато човек изпитва болка, той инстиктивно слага ръце на мястото на болката. Не след дълго болката утихва. Това действие стои в основата на техниката за лечение чрез докосване.


Микао Усуи създава две Рейки общества „Усуи Рейки Фам Рей“ в Непал (1912 г.) и „Усуи Рейки Рьохо Гаккай“ в Япония (през 1922 г.).

Пълната система Рейки (Фам Рей) включва три етапа на обучение:

Път на Ученика (1-3 степен) – след завършването, на който ученикът става Мастер (Рейки Мастер 3).

Пътят на Ученика е създаден от Микао Усуи през 1909 г.

Път на Мастера (4-7 степен) – при завършването му, Мастерът достига нивото Рейки Мастер 7.

Пътят на Мастера е създаден от Сатя Наньокари през 1953 г.

Път на Грандмастера (8-9 степен) – по време на обучението Мастера става Грандмастер.

Пътят на Грандмастера е създаден от Сатя Ео’Тхан в 2006 г.
bottom of page